På viby friskole har vi fokus på høj faglighed & fællesskab

Generalforsamling 2019 tirsdag d. 22. september 2020
kl. 19.00 - 21.00
Se nederst på forsiden

Fællesskab og Faglighed

Viby Friskole er en velfungerende grundtvig/koldsk friskole med fokus på høj faglighed og en stærk musisk/kreativ profil samtidig med, at vi lægger stor vægt på at være fællesskabsdannende.

Skolen har til huse i flotte rammer og råder over veludstyrede faglokaler som Science, Kokkeri, Musikfløj, Atelier, Design og Teatertorv samt flotte klasselokaler og fællesrum.

Skolen er et-sporet og har ca. 200 elever fra 0. til 9.klasse samt SFO og klub. Vi er 25 ansatte, som hver dag glæder os over samværet med eleverne og hinanden.

Ring eller skriv og hør nærmere

Vi afholder generalforsamling for 2020

Generalforsamling på Viby Friskole tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00

Det er nu endelig tid til at afholde den ordinære generalforsamling på Viby Friskole. Generalforsamlingen har været udskudt på grund af covid-19.
Af hensyn til covid-19, vil der i år ikke være et socialt arrangement inden generalforsamlingen. Derudover vil vi tage de anbefalede hensyn under selve generalforsamlingen.
For bedst muligt at tilrettelægge generalforsamlingen, vil vi i år bede jer om at tilmelde jer via Viggo. Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Beretninger fra bestyrelse og skoleleder
4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering
5) Indkomne forslag: Ingen
6) Skolens tilsynsførende aflægger beretning
7) Vedtagelse af opdaterede vedtægter for Viby Friskole
8) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er:
- Lars Raahauge Stalfelt (forældrekredsen) – modtager genvalg
- Michael Møller (forældrekredsen) – modtager genvalg
- Peter Mandel (forældrekredsen) – modtager ikke genvalg
- Regina Sørensen (skolekredsen) - modtager genvalg
- Andreas Boye Mørk (suppleant, skolekredsen) – modtager genvalg
9) Eventuelt
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Der skal foreligge skriftlig accept fra de foreslåede kandidater, såfremt de ikke er til stede på generalforsamlingen.
Ændringsforslagene til vedtægternes §10 stk. 2 og stk. 3 fremgår af medsendte bilag til denne indkaldelse. Skolens reviderede regnskab uddeles på generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.
Venlige hilsner Bestyrelsen

Velkommen

Hvordan er undervisningen?

Målet er dannelse til medborgerskab og menneskeliv, og eleverne skal dels rustes med faglige kundskaber og færdigheder dels gives en række kompetencer som selvtillid, samarbejdsevne, mod, ansvarlighed, omhu og pligtfølelse.

Læs mere her