På viby friskole har vi fokus på høj faglighed & fællesskab

Viby Friskole søger ny skoleleder
Se opslag længere nede på siden

Fællesskab og Faglighed

Viby Friskole er en velfungerende grundtvig/koldsk friskole med fokus på høj faglighed og en stærk musisk/kreativ profil samtidig med, at vi lægger stor vægt på at være fællesskabsdannende.

Skolen har til huse i flotte rammer og råder over veludstyrede faglokaler som Science, Kokkeri, Musikfløj, Atelier, Design og Teatertorv samt flotte klasselokaler og fællesrum.

Skolen er et-sporet og har ca. 200 elever fra 0. til 9.klasse samt SFO og klub. Vi er 25 ansatte, som hver dag glæder os over samværet med eleverne og hinanden.

Ring eller skriv og hør nærmere

Stillingsopslag Skoleleder

Skoleleder til Viby Friskole

Brænder du for friskoletanken og kan du omsætte den i praksis? Har du evne og vilje til at stå i front for en skole i udvikling? Så er det dig, vi søger.

Viby Friskole søger en ambitiøs og visionær skoleleder, der vil være med til at drive og udvikle vores populære og velfungerende friskole.
Vi forventer, at du
• er en synlig leder, der går foran og sætter retning
• kan inspirere, motivere og begejstre
• er stærk i relationer og leder tillidsbaseret
• har høje ambitioner for det faglige og det pædagogiske indhold
Vi tilbyder
Viby Friskole er grundlagt i 1953 og er solidt forankret i lokalområdet. Skolen er et-sporet og har ca. 200 elever fra 0.-9. klasse samt SFO og klub. Skolen har til huse i rummelige lokaler og har dejlige udearealer. Vi oplever stor søgning til skolen og har venteliste til flere af klassetrinene.

Vi har 25 dygtige og engagerede medarbejdere, et lederteam med viceskoleleder og SFO/klubleder, stor opbakning fra en medlevende forældrekreds, en aktiv og velfungerende bestyrelse samt en sund økonomi. Der er en god stemning på Viby Friskole, som bærer præg af det tætte og tillidsfulde samarbejde mellem både elever, medarbejdere og forældre.

Vi lægger vægt på høj faglighed, har en stærk musisk/kreativ profil og prioriterer lejrskoler og udeliv højt. Det forpligtende fællesskab og samværet mellem elever, på tværs af klassetrin, medarbejdere og forældre er helt centralt på Viby Friskole. Klassemøder, morgensang, fortælling og musical understøtter fællesskabet i hverdagen. Værdier som ligeværd, demokrati, omsorg, tryghed og gensidig respekt er omdrejningspunktet i vores tilgang til hinanden, i undervisningen og i fritidstilbuddene. Det er afgørende for os, at skolens værdisæt afspejles i skolens hverdag og virke.

Skolen står foran at skulle formulere sin strategi for de kommende år. Du får dermed mulighed for at være med til at sætte dit præg på strategien og skolens videre udvikling.

Din profil
Ledelsesmæssigt spænder du bredt og du trives med både at være med til at tegne de store linjer for Viby Friskoles udvikling og samtidig tager ansvar for og aktiv del i skolens daglige drift.
• Du er visionær og ambitiøs på skolens og dine medarbejderes vegne
• Du er beslutningsdygtig, handlekraftig og får ting til at ske
• Det falder dig naturligt at gå forrest, men du ved også hvornår du skal give plads
• Du har lyst til at tage del i den musisk/kreative hverdag
• Du er en tydelig kommunikator og du trives i feltet mellem elever, forældre og medarbejdere
• Du er en god formidler af skolens værdier og du er en vigtig del af markedsføringen af skolen
• Du får alle kompetencer i spil blandt vores kompetente og værdsatte medarbejdergruppe
• Du er struktureret, har et godt overblik og skaber gode rammer for hverdagen på skolen
• Din ledelsesstil understøtter et trygt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor involvering og medindflydelse er central
Vilkår og ansættelsesproces
Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Send din ansøgning og cv til bestyrelsen senest den 13. september på bestyrelsen@vibyfriskole.dk. Vi afholder samtaler i uge 37 og 38.

Kontakt viceskoleleder Sanne Sanddal Poulsen på 46193244 (dag) eller bestyrelsesformand Thomas Lykke Henriksen på 20808389 (aften), hvis du har spørgsmål til skolen eller stillingen. Du er meget velkommen til at besøge os og få en rundvisning på skolen. Du kan også læse mere om skolens hverdag på hjemmesiden www.vibyfriskole.dk.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og organisationsaftale mellem Finansministeriet og LC.

Hvordan er undervisningen?

Målet er dannelse til medborgerskab og menneskeliv, og eleverne skal dels rustes med faglige kundskaber og færdigheder dels gives en række kompetencer som selvtillid, samarbejdsevne, mod, ansvarlighed, omhu og pligtfølelse.

Læs mere her