Værdigrundlag

Følgende tre punkter danner i henhold til vedtægterne grundlaget for Viby Friskole:

  • Viby Friskole er en friskole, der bygger på det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn, som danner grundlag for skolens undervisning, aktiviteter og samvær.
  • Grundstenene i dette skole- og menneskesyn er dannelse, demokrati, ligeværd og fællesskab. Skoletraditionen bygger på et lyst ikke-forkyndende, folkekirkeligt grundlag. Der oplyses også om og gives forståelse for andre livsanskuelser.
  • Skolens virke omfatter både undervisning, aktiviteter og samvær – skoleliv, menneskeliv og folkeliv, og der søges skabt et forpligtende fællesskab af elever, medarbejdere, forældre og bagland, som kan videregive og udvikle den tradition, vi er en del af.