Overbygningen (7.-9.kl.)

Tværfaglig og tematisk undervisning

Undervisningen skal være tilrettelagt, så den er medrivende og engagerende. Det sker for at sikre, at eleverne kan se en ”mening med galskaben”. Man lærer bedst, når man kan se formålet med undervisningen, og når man kan bruge sin lærdom til noget.  Der skal være sammenhæng mellem teori og praksis – så opnår man den bedste motivation. Kommende temaer:

 • Viby Torv
 • Atomkraft
 • Amerikansk valg
 • Ung i Danmark: Nørrebro og Viby
 • Plastic og emballage

Rejser og lejrskoler
Udlandrejser og vinterlejrskole. Læs mere her

Niveaudelt undervisning
I engelsk og matematik inddeles undervisningen efter elevernes alder. Årsplanen i de to fag bliver tilrettelagt ud fra forskellige temaer og hvert tema afsluttes med et fælles projekt, hvor det tillærte teori bliver anvendt i praksis. I denne projektfase har eleverne mulighed for at vælge sig ind på det niveau der matcher de faglige udfordringer den enkelte ønsker. Det vil sige, at der er mulighed for at niveaudele på tværs af årgangene. Der undervises delvist “traditionelt” i de boglige fag, men hovedvægten er lagt på tematisk og tværfaglig undervisning, hvor fagenes discipliner bruges ind i en meningsfuld sammenhæng.

IT i den daglige undervisning
Alle elever i de ældste klasser skal medbringe en bærbar computer. Brugen af IT skal sikre, at computeren bliver et dagligt arbejdsredskab for eleverne. Undervisningen skal tilrettelægges, så computerens muligheder kan udnyttes, f.eks. gennem

 • Brugen af videoklip og elektroniske kort
 • Afleveringer elektronisk
 • Større variation i undervisningen

Linjefag
Eleverne får mulighed for fordybelse og begejstring gennem valgfag. Linjefagene fastlægges forud for skoleårets begyndelse, og kunne indeholde disse overskrifter:

 • Madkundskab
 • Musik
 • Billedkunst
 • Natursport

Viby Friskoles overbygning har maksimalt 22 elever i klassen.