Undervisningsplaner/årsplaner

På Viby Friskole arbejder vi med årsplaner, der følger Undervisningsministeriets Fælles Mål. Planerne strukturerer årets undervisning, og vi arbejder ud fra kompetenceområder og – mål. Nedenfor kan årsplanerne for de enkelte klassetrin ses.

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse