Priser

Priser ses i skemaet til højre. Skolepengene og SFO-betalingen reguleres hvert år i august måned med en stigning på 3%. Klubbetalingen reguleres hvert andet år.

Klubben er lukket i juli, som derfor er betalingsfri.

Priser 2018/2019 Skolepenge pr. måned SFO pr. måned Klub pr. måned
(11 måneder)
1. barn 1325 1195 1. barn: 613
2. barn: 309
2. barn 1060 1195
3. barn 465 1195
4. barn 0 0
Skole og SFO betales i 12 måneder. Klub betales i 11 måneder.
Pris for heldags SFO (tidlig skolestart) er 2030 kr/md for maj+juni 2018. Pris for 2019 opdateres snarest.

Betaling
Betaling af skolepengene samt betaling for SFO og klub sker i 12 rater med forfaldsdag d. 1. i måneden. Skoleårets første rate opkræves 1. august og sidste rate 1. juli. Betaling skal ske via NETS.

Øvrige udgifter

Skolen bestræber sig på, at skolepengene dækker alt vedrørende undervisning, materialer, ture m.v.. Der er dog enkelte aktiviteter, som ikke er medregnet i skolepengene. Det gælder hytteture og lejrskoler samt helt særlige arrangementer som f.eks. en klasses teatertur.

  • Lejrdage for bhk-2.kl. ligger omkring 200 kr./barn
  • Lejrskole i 3.-5.kl. fra 4-800 kr.
  • Lejrskole i 6. kl. ca 1500 kr.
  • Lejrskoler i overbygningen ca. 5.000-10.000 kr.

Lejrskoler og ture er en del af skolens samlede undervisningstilbud. Deltagelse er derfor naturligvis obligatorisk. Ønsker forældre at fritage en elev fra lejrskolerne, skal elevens andel af turens fællesudgifter betales. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres herfra.

Elever i overbygningen skal medbringe bærbar computer. Elever uden denne mulighed kan leje/låne computer af skolen.

Fripladstilskud

Skolen skal endvidere gøre opmærksom på, at der en gang om året kan søges om tilskud til skolepengene. Tilskuddet tildeles på baggrund af familiens husstandsindkomst. Skolen har, i et vist omfang, mulighed for at hjælpe økonomisk, så et barn ikke skal tages ud pga. økonomi.

Opsigelsesvarsler

Udmeldelse af såvel skole som klub og SFO skal ske til den første i en måned, hvorefter der er 1 måneds opsigelse. Man overgår automatisk fra SFO til klub. Man skal melde fra, hvis man ikke ønsker at overgå til klubben. Udmeldelse ved slutning af 9. klasse meddeles ikke skolen, da det sker automatisk. 9. klasses sidste rate betales 1. juli.

Hvis man opsiger sit barn ved udgangen af et skoleår, dvs. pr. ultimo juni, skal juli-raten betales, idet den er en del af udgiftsdækningen af det samlede forudgående skoleår.