Priser

Priser ses herunder. Skolepengene og SFO-betalingen reguleres hvert år i august måned med en stigning på 3%. Klubbetalingen reguleres hvert andet år.

Klubben er lukket i juli, som derfor er betalingsfri.

Priser 2022/2023

0. – 6. kl.

Skolepenge pr. måned SFO pr. måned Klub pr. måned
(11 måneder)
1. barn 1551 1345 pr. barn: 640
2. barn 1253 1345
3. barn 582 1345
4. barn 60 0
7. – 8. klasse (9. klasse i parantesen)
1. barn 1991 (1491) 0 Pr. barn: 300 (gælder fra 6. klasse)
2. barn 1693 (1193) 0
3. barn 1022 (522) 0
4. barn 500 (0) 0
Pris for heldags SFO (tidlig skolestart) er 2355 kr/md for maj+juni 2023.

Betaling
Betaling af skolepengene samt betaling for SFO og klub sker i 12 rater med forfaldsdag d. 1. i måneden. Skoleårets første rate opkræves 1. august og sidste rate 1. juli. Betaling skal ske via PBS.

Øvrige udgifter

Skolen bestræber sig på, at skolepengene dækker alt vedrørende undervisning, materialer, lejrskoler, ture m.v.. Der kan dog være enkelte aktiviteter, som ikke er medregnet i skolepengene – som f.eks. en biograftur eller lign.

Lejrskoler og ture er en del af skolens samlede undervisningstilbud, og derfor fra skoleåret 2022/23 indregnet i prisen for at gå på skolen. Deltagelse i turene er derfor naturligvis obligatorisk.

Elever fra 6. klasse og op skal medbringe egen bærbar computer.

Fripladstilskud

Igennem skolen kan der en gang om året søges tilskud til skolepengene hos Fordelingssekretariatet. Tilskuddet dækker maksimalt tre rater og tildeles på baggrund af familiens husstandsindkomst. Tilskuddet modregnes direkte i skolepengeopkrævningen i slutningen af skoleåret.

Skolen har derudover – i et begrænset omfang og i en tidsbegrænset periode – mulighed for at hjælpe økonomisk, så et barn ikke skal tages ud af skolen på grund af midlertidige økonomiske udfordringer.

Opsigelsesvarsler:

Udmeldelse af såvel skole som klub og SFO skal ske til den første i en måned, hvorefter der er 1 måneds opsigelse. Man overgår automatisk fra SFO til klub. Man skal melde fra, hvis man ikke ønsker at overgå til klubben. Udmeldelse ved slutning af 9. klasse meddeles ikke skolen, da det sker automatisk. 9. klasses sidste rate betales 1. juli.

Hvis man opsiger sit barn ved udgangen af et skoleår, dvs. pr. ultimo juni, skal juli-raten betales, idet den er en del af udgiftsdækningen af det samlede forudgående skoleår.