Priser

Priser ses herunder. Skolepengene og SFO-betalingen reguleres hvert år i august måned med en stigning på 3%. 

Ved indmeldelse betales et administrationsgebyr på 750 kr. Hvis man skriver et barn på venteliste til en klasse betales 200 kr., og ved senere indmeldelse betales differencen op til de 750 kr. i indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.

SFO og Klub er betalingsfri i juli, hvor klubben også er lukket.

Priser 2023/20240. – 6. kl. Skolepenge pr. måned SFO pr. måned (11 måneder) Klub pr. måned
(11 måneder)
1. barn 1598 1511 pr. barn: 740
2. barn 1291 1511
3. barn 600 1511
4. barn 62 1511
7. – 8. klasse (9. klasse i parantesen)
1. barn 2051 (1536) 0 Pr. barn: 400
2. barn 1744 (1229) 0
3. barn 1053 (538) 0
4. barn 515 (0) 0
Pris for heldags SFO (tidlig skolestart) er 2428 kr/md for maj+juni 2024.

Betaling
Betaling af skolepengene sker i 12 rater med forfaldsdag d. 1. i måneden. SFO og klub betaling falder i 11 rater. Skoleårets første rate opkræves 1. august og sidste rate 1. juli. Betaling skal ske via PBS.

Øvrige udgifter

Skolen bestræber sig på, at skolepengene dækker alt vedrørende undervisning, materialer, lejrskoler, ture m.v.. Der kan dog være enkelte aktiviteter, som ikke er medregnet i skolepengene – som f.eks. en biograftur eller lign.

Lejrskoler og ture er en del af skolens samlede undervisningstilbud, og derfor indregnet i prisen for at gå på skolen. Deltagelse i turene er derfor naturligvis obligatorisk.

Elever fra 6. klasse og op skal medbringe egen bærbar computer.

Fripladstilskud

Igennem skolen kan der en gang om året søges tilskud til skolepengene hos Fordelingssekretariatet. Tilskuddet dækker maksimalt tre rater og tildeles på baggrund af familiens husstandsindkomst. Tilskuddet modregnes direkte i skolepengeopkrævningen i slutningen af skoleåret.

Skolen har derudover – i et begrænset omfang og i en tidsbegrænset periode – mulighed for at hjælpe økonomisk, så et barn ikke skal tages ud af skolen på grund af midlertidige økonomiske udfordringer.

Opsigelsesvarsler:

Udmeldelse af såvel skole som klub og SFO skal ske til den første i en måned, hvorefter der er 1 måneds opsigelse. Man overgår automatisk fra SFO til klub. Man skal melde fra, hvis man ikke ønsker at overgå til klubben. Udmeldelse ved slutning af 9. klasse meddeles ikke skolen, da det sker automatisk. 9. klasses sidste rate betales 1. juli.

Hvis man opsiger sit barn ved udgangen af et skoleår, dvs. pr. ultimo juni, skal juli-raten betales, idet den er en del af udgiftsdækningen af det samlede forudgående skoleår.