Priser

Priser ses i skemaet til højre. Skolepengene og SFO-betalingen reguleres hvert år i august måned med en stigning på 3%. Klubbetalingen reguleres hvert andet år.

Klubben er lukket i juli, som derfor er betalingsfri.

Priser 2021/2022 Skolepenge pr. måned SFO pr. måned Klub pr. måned
(11 måneder)
1. barn 1406 1268 pr. barn: 640
2. barn 1125 1268
3. barn 492 1268
4. barn 0 0
Skole og SFO betales i 12 måneder, SFO-betalingen foretages til udgangen af 3. klasse. Klub betales i 11 måneder med start 4. klasse.
Pris for heldags SFO (tidlig skolestart) er 2220 kr/md for maj+juni 2021.

Betaling
Betaling af skolepengene samt betaling for SFO og klub sker i 12 rater med forfaldsdag d. 1. i måneden. Skoleårets første rate opkræves 1. august og sidste rate 1. juli. Betaling skal ske via NETS.

Øvrige udgifter

Skolen bestræber sig på, at skolepengene dækker alt vedrørende undervisning, materialer, ture m.v.. Der er dog enkelte aktiviteter, som ikke er medregnet i skolepengene. Det gælder hytteture og lejrskoler samt helt særlige arrangementer som f.eks. en klasses teatertur.

  • Lejrdage for bhk-2.kl. ligger omkring 200 kr./barn
  • Lejrskole i 3.-5.kl. fra 4-800 kr.
  • Lejrskole i 6. kl. ca 1600 kr.
  • Lejrskoler i overbygningen ca. 5.000-10.000 kr.

Lejrskoler og ture er en del af skolens samlede undervisningstilbud. Deltagelse er derfor naturligvis obligatorisk. Ønsker forældre at fritage en elev fra lejrskolerne, skal elevens andel af turens fællesudgifter betales. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres herfra.

Elever i overbygningen skal medbringe bærbar computer. Elever uden denne mulighed kan leje/låne computer af skolen.

Fripladstilskud

Skolen skal endvidere gøre opmærksom på, at der en gang om året kan søges om tilskud til skolepengene. Tilskuddet tildeles på baggrund af familiens husstandsindkomst. Skolen har, i et vist omfang, mulighed for at hjælpe økonomisk, så et barn ikke skal tages ud pga. økonomi.

Opsigelsesvarsler

Udmeldelse af såvel skole som klub og SFO skal ske til den første i en måned, hvorefter der er 1 måneds opsigelse. Man overgår automatisk fra SFO til klub. Man skal melde fra, hvis man ikke ønsker at overgå til klubben. Udmeldelse ved slutning af 9. klasse meddeles ikke skolen, da det sker automatisk. 9. klasses sidste rate betales 1. juli.

Hvis man opsiger sit barn ved udgangen af et skoleår, dvs. pr. ultimo juni, skal juli-raten betales, idet den er en del af udgiftsdækningen af det samlede forudgående skoleår.