Forventninger til forældre

”Sammen når vi længst”

Når man vælger en friskole, sker det som et aktivt tilvalg. Forudsætningen for et godt skoleforløb er et tæt og aktivt samarbejde mellem forældre, elever og skole. Det kræver en indsats fra alle at nå det mål.
I det daglige kræver det tillid mellem elever, forældre og skolens ansatte. På Viby Friskole lægger vi stor vægt på et godt og ærligt forhold til hinanden. På at den enkelte elev og forældrene er indstillet på at bidrage til fællesskabet på skolen og har respekt for andre mennesker.

Der skal være en tæt dialog og tydelige, gensidige forventninger mellem skole, fritidstilbud og forældre:

En god og konstruktiv dialog er en forudsætning
Vi forventer, at forældrene er konstruktive medspillere i en positiv dialog, som er præget af gensidig tillid og loyalitet, både om den enkelte elev, fællesskabet og skolens pædagogiske virke. Forældrene skal have forståelse for, at der er mange mennesker, der skal have dagligdagen til at fungere sammen. De skal kontakte skolen, hvis der er problemer, spørgsmål, ønsker eller kritik. På samme måde tager skolen kontakt til hjemmet, hvis der er behov herfor.
Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for denne dialog, fx gennem 2 årlige skole/hjemsamtaler, 2 forældremøder, generalforsamling, dialogmøder og ikke mindst i den daglige kontakt.

I et skoleforløb vil der uvægerligt opstå situationer, hvor skole og forældre går skævt af hinanden eller hvor man som forældre har kritikpunkter til de ting, der foregår på skolen. Her er det vigtigt, at man tager kontakt til skolen, inden problemerne vokser sig store.

Loyalitet 
Vi forventer, at forældrene omtaler skolen og medarbejderne loyalt, og at den løbende dialog sker i en god, ordentlig og anerkendende form, som sikrer bedst mulig udvikling og trivsel.
Det forventes endvidere, at man er åben og ærlig omkring barnets situation, hvis der f.eks. er særlige forhold, der gør sig gældende, og at man er åben omkring mulige løsninger herpå

Deltagelse i skolens liv
Forældrene forventes at medvirke til skolens ”liv og vækst” gennem aktiv deltagelse i dagligdag, forældremøder, skole/hjemsamtaler, fester, generalforsamling  og arrangementer. Til forældremøder og skole/hjemsamtaler opfordrer vi til, at begge forældre deltager.
Endvidere inddrages forældrene i skolens drift og vedligeholdelse efter behov og mulighed.

Opbakning
Forudsætningen for et godt skoleforløb og et godt udbytte er en god opbakning fra forældrene. Det glæder fx omkring lektier og at eleverne møder veludhvilede og velforberedte til undervisningen. At de har fået god morgenmad og medbringer madpakke/har bestilt frokost. Endvidere tænkes her på, at forældrene bakker op omkring deltagelse i cykelture, overnatninger, idræt (herunder også badning) og elevens deltagelse i arrangementer og undervisning uden for normal skoletid.

Forældre i undervisningen
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen, – man aftaler selv med læreren på forhånd.
Vi inviterer gerne forældrene til at bidrage til undervisningen, bl.a. når de besidder særlige kompetencer.