Tilsynsrapporter, karakterer og statistik

Lovgivning
Skolen virker under Undervisningsministeriets lovgivning for frie grundskoler i Danmark.

Tilsyn
Skolens certificerede tilsynsførende er genvalgt for en anden periode fra 26. april 2023 til foråret 2025, og han hedder Finn Sørensen, fsovaenget@gmail.com
Tilsynsrapporterne her:

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2022

Tilsynsrapport 2023

Se skolens karaktergennemsnit og – fordeling her.

Selvom skolen har et flot karaktergennemsnit skal vi gøre opmærksom på, at Viby Friskole har modtaget mange elever fra andre skoler. I nogle klasser sidder elever fra mere end 5 forskellige andre skoler. Disse elever kommer med vidt forskellige forudsætninger. Et karaktergennemsnit tager ikke højde for overflyttede elever og siger således intet om, hvor langt den enkelte elev har udviklet sig.