Viby Friskole 2019Tilsynsrapporter, karakterer og statistik

Lovgivning
Skolen virker under Undervisningsministeriets lovgivning for frie grundskoler i Danmark.

Tilsyn
Skolens certificerede tilsynsførende er fra 9. marts 2022 Finn Sørensen, fsovaenget@gmail.com
Tilsynsrapporterne her:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Tilsynsrapport for 2017:    Viby Friskole 2017

Tilsynsrapport for 2018:    Viby Friskole 2018

Tilsynsrapport for 2019:    Viby Friskole 2019

Tilsynsrapport for 2020:    Viby Friskole 2020

Tilsynsrapport for 2021:    Viby Friskole 2021

Se skolens karaktergennemsnit her.
Se skolens karakterfordeling her

Selvom skolen har et flot karaktergennemsnit skal vi gøre opmærksom på, at Viby Friskole har modtaget mange elever fra andre skoler. I nogle klasser sidder elever fra mere end 5 forskellige andre skoler. Disse elever kommer med vidt forskellige forudsætninger. Et karaktergennemsnit tager ikke højde for overflyttede elever og siger således intet om, hvor langt den enkelte elev har udviklet sig.

Overgang til ungdomsuddannelse
Se statistik om overgang til uddannelse 3 måneder efter afslutningen af 9. klasse her.

Undervisningsmiljøundersøgelse
Den seneste undervisningsmiljøundersøgelse er foretaget efteråret 2020