Evaluering

Evaluering af den enkelte elevs udbytte
Skolen har udviklet sin egen evalueringsstrategi, som trådte i kraft sommeren 2009. På alle klassetrin arbejds ud fra en evalueringsmodel, der er tilpasset elevernes alder og udviklingsmæssige niveau.

Evalueringsværktøjet tager sit udgangspunkt i portfoliomapper og elevsamtaleskemaer. Evalueringsmaterialet udleveres to gange årligt for alle klasser, og skal udfyldes af forældre og elev i samarbejde. Materialet returneres til skolen, hvor faglærerne dernæst giver input. Der lægges vægt på en vurdering af, i hvor høj grad den enkelte elev trives og udvikler sig fagligt, personligt og socialt.

Evalueringen har ikke kun fokus på det boglige, men inddrager mange forskellige aspekter. Evalueringen tager udgangspunkt i elevens egen vurdering. I et samarbejde mellem elev, forældre og skole opstilles mål, som efterfølgende evalueres og danner grundlag for en ny målsætning. Der er ikke tale om at sætte eleverne i bås eller om, at alting skal kunne måles og vejes. Vi ser denne evalueringsform  som et middel til at sikre, at den enkelte elev trives og udvikler sig på en god måde.

Vi ser bl.a. på

  • Det sociale
    Trivsel og relationer
  • Det faglige
    Faglige mål fra “Fælles mål” og arbejdsvaner
  • Det udviklingsmæssige
    Samarbejdsevner og empati