Indskolingen (0.-2. kl.)

Viby Friskoles indskoling omfatter 0., 1. og 2.  klasse.

Rammerne skal være trygge. Der er maksimalt 20 elever i klasseren, så hvert enkelt barn både bliver set og hørt. Vi er et team på 4 voksne, der varetager hovedparten af undervisningen i indskolingen.

0. klasse

Undervisningen bygger på sang, musik og bevægelse, hvilket støtter den sociale, motoriske og faglige udvikling. Det sikrer også, at den stille elev udvikler sig til “at turde”, mens den aktive elev får brugt sin energi positivt. Der tages hensyn til børnenes forskellige læringsstile, hvorfor der både er noget til øjet, øret og kroppen i al indlæring. Netop denne undervisningsform ser vi som grunden til, at mange elever, der starter i 1. klasse kan læse.
Vi er sammen med 1. og 2. klasse i idræt, musiske fag, udfordringsfag og teater. Vi mødes også på tværs af klasserne i dansk og matematik, når det har en fagligt udviklende værdi. Vi samarbejder også med resten af skolen i temauger. Vi har en tæt og god kontakt til skolens egen SFO, som gør, at barnet støttes og følges hele vejen rundt i det daglige. Skole/hjemsamarbejdet er tæt og foregår både personligt, telefonisk og via mail.

Ekskursioner og ture er en vigtig del af undervisningen. I maj/juni tager vi på på 3 udvidede tur-/lejrdage.

1. og 2. klasse
Undervisningen tilrettelægges, så der tages faglige, individuelle hensyn. Vi undervisningsdifferentierer på flere måder og skaber dermed mulighed for pige/drenge grupper, niveaudelte grupper og ekstra tid til fordybelse. Vi arbejder også med elevernes sociale udvikling, så vi skaber forudsætninger for hensigsmæssige sociale relationer og for positiv opførsel. Dette sker bl.a. gennem arbejdet med elevernes egen ugentlige evaluering.
Vi samarbejder med 0. klasse i idræt, musiske fag, udfordringsfag og indskolingstimer. Når det kan begrundes fagligt, mødes vi også på tværs af klasserne i dansk og matematik. Vi samarbejder også med resten af skolen i temauger, og vi har fortælling sammen med 0. – 4 klasse. Vi har en tæt og god kontakt til skolens egen SFO, som gør, at barnet støttes og følges hele vejen rundt i det daglige. Skole/hjemsamarbejdet er tæt og foregår både personligt, telefonisk og via mail og kontaktbøger.

Ekskursioner og ture er en vigtig del af undervisningen. Sammen med 0. klasse, har vi en fast turdag hver måned, hvor indholdet flettes sammen med undervisningen. I maj/juni tager vi på på 3 udvidede turdage (f.eks. Sagnlandet Lejre, Nyvang og til Roskilde Bypark hvor vi bygger modelbåde)