Formål

Undervisning

 • Alle elever på Viby Friskole har et potentiale, som vi ønsker at give de bedste personlige og faglige betingelser for, at hver enkelt kan virkeliggøre.
 • Vi ønsker at udbyde en bred vifte af boglige, musiske, kreative og motoriske fag med et højt fagligt niveau.
 • Vi ønsker at eleverne gennem undervisning og dagligdag udvikler mod, selvtillid og selvværd.

Fællesskab

 • Elever, forældre og lærere på Viby Friskole, er alle en del af et forpligtende fællesskab, som vi hele tiden søger at levendegøre og udvikle.

Samvær

 • Elever, forældre og lærere omgås hinanden med gensidig respekt, tillid og opmærksomhed.
 • Hverdagslivet på Viby Friskole er præget af tryghed og anerkendelse.

Demokrati og dannelse

 • Viby Friskole er en friskole, hvor der er plads til åndsfrihed og til at ytre sin mening.
 • Vi søger at give eleverne demokratisk dannelse og inspirere til  medborgerskab.

Viby Friskole i samfundet

 • På skolen søger vi at være en synlig, levende og aktiv del af det omgivende samfund, såvel lokalt som regionalt.
 • Viby Friskole er et sted, hvor ressourcebevidsthed tænkes med i undervisning og daglig praksis.
 • Viby Friskole er en del af en større verden, som vi skal virke i. Den internationale dimension og det globale udsyn er vigtige elementer i undervisning og dagligdag.