Rejser og lejrskoler

Oplevelser, natur, fællesskab, mod, kulturmøde og sprog
Rejser og lejrskoler udgør en vigtig del af undervisningen på Viby Friskole. Vi mener, at netop denne undervisningsform er en af de mest udvilkende. Det gælder både selve turen, men naturligvis også arbejdet før og efter. For de ældste elever er der lagt vægt på sprog, kulturformidling, personlig udvikling samt internationalt udsyn.

Der er lejrskoler eller lejrdage på alle klassetrin. Generelt inddrages lejrskolerne i den daglige undervisning op til og efter lejrskolerne.

Indskoling (0.-2. klasse)
I de mindre klasser handler det stadig om tryghed og om at turde. Derfor tager vi ikke på overnatningsture med de yngste elever. Med kendte voksne tager man på endagsture, hvor både oplevelser, dannelse, samvær og undervisning er i centrum. Det kan være dage i Lejre Forsøgscenter, Hedeland eller en tur til Rundetårn, – noget som ofte lægger sig op ad undervisningen i fx fortælling og historie.

Mellemtrin (3.-6. klasse)

Fra 3.-6 klasse er man parat til overnatningsture. Vi tager på egentlige lejrskoler, hvor en egn eller et sted udforskes, og hvor det sociale samtidig dyrkes og plejes. Det er netop i denne alder, at hyggen omkring lejrbålet er lige så vigtigt som historiske fakta på destinationen.

  • 3. + 4. klasse tager på hytteture med elementer fra friluftslivet. Her er sigtet fællesskab, ansvarlighed, mod samt naturoplevelser.
  • 5. klasse tager på bylejrskole i København, hvor hovedstaden knyttes sammen med historieundervisning og samfundslære.
  • 6. klasse tager på friluftstur – fx kanotur, hvor der udover naturoplevelser og det fællesskabsdannende også sigtes efter, at eleverne oplever og erkender egne grænse
Overbygning (7.-9. klasse)
Hvordan uddanner man børn og unge til en fremtid, ingen kender? Der er i hvert fald en ting, vi ved: Der er behov for at forstå og kommunikere med andre mennesker fra andre lande og kulturer og for at tro på sig selv. Derfor er vægten her lagt på udlandsrejser og vi har et fremtidigt mål om at turene gerne må ske som udvekslingsbesøg. Overbygningen er på vinterlejrskole samt på to sprogrejser til engelsk- og tysktalende lande.

 

  • 8. klasse tager hvert år på rejse til et tysktalende land. Overskrifterne er sprog, mod og kulturmøde.
  • 7.-8. klasse tager hvert andet år på vinterlejrskole, hvor vægten lægges på det fællesskabsdannende, det kulturelle. personlig udvikling og naturligvis på bevægelse og idræt.
  • 9. klasse rejser til Sidmouth International School i det sydlige England, hvor de gå i skole i en uge og bo privat indkvarteret.