Afgangsprøver og karaktergivning

Afgangsprøver
Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver FP9 efter 9. klasse.
Undtaget fra prøverne er historie og kristendom idet, vi i overensstemmelse med skolens værdigrundlag betragter disse to fag som oplevelses-, kultur- og dannelsesfag. Der undervises på alle klassetrin (fra 1. – 9. klasse) i fagene, hvor fortælling og oplevelse er udgangspunktet. Dog er kristendom ikke på skemaet for 8. klasse, da eleverne her kan deltage i konfirmationsforberedelse.

Projektopgaver
Der arbejdes med projektopgaver i både7., 8. og 9. klasse.

Terminsprøver
8. og 9. klasse har terminsprøve i november og februar.

Karakterer
I 8. og 9. klasse gives standpunktskarakterer i december og maj. De øvrige klassetrin får ikke karakterer. Her arbejdes ud fra en evalueringsmodel, der er tilpasset elevernes alder, og som sikrer, at den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling følges i tæt samarbejde med forældrene.