Afgangsprøver og karaktergivning

Afgangsprøver
Vi tilbyder Folkeskolens Prøver FP9 efter 9. klasse.
Undtaget fra prøverne er historie og kristendomskundskab idet, vi – i overensstemmelse med skolens værdigrundlag – betragter disse to fag som oplevelses-, kultur- og dannelsesfag. Der undervises på alle klassetrin (fra 1. – 9. klasse) i fagene, hvor fortælling og oplevelse er udgangspunktet. Dog er kristendomskundskab ikke på skemaet for 8. klasse, da eleverne her kan deltage i konfirmationsforberedelse.

Projektopgaver
Der arbejdes med projektopgaver i både 7., 8. og 9. klasse.

Terminsprøver
8. og 9. klasse har terminsprøver i efteråret og foråret.

Karakterer
I 8. og 9. klasse gives standpunktskarakterer i december og maj. De øvrige klassetrin får ikke karakterer. Her arbejdes ud fra en evalueringsmodel, der er tilpasset elevernes alder, og som sikrer, at den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling følges i tæt samarbejde med forældrene.