Forventninger til elever

”Du ved – du kan”
Vi vil gerne give dig en supergod skolegang med spændende undervisning, oplevelser og gode venner. Det kræver en indsats fra alle at nå det mål.

For at det kan gøres og sikre, at alle trives godt, har vi nogen forventninger til dig nemlig, at du:

  • har lyst til at modtage undervisning – også til at lave lektier
  • er deltagende og engageret i undervisning, skoleliv og fællesskab
  • har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
  • respekterer skolens grundlæggende værdier
  • har respekt for andre mennesker
  • er undervisningsparat, dvs. møder veludhvilet, velforberedt – med morgenmad i maven og madpakke i tasken (eller med bestilt frokost fra vores frokostordning)
  • passer på bygninger, inventar og bøger
  • er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, fx gør eleverne selv rent i klasserne