Informationer til forældre om brug af egne computere på Viby Friskole

 

Det er et krav på Viby Friskole, at eleverne medbringer deres egen computer fra og med 6. klasse. Her følger oplysninger omkring krav til computeren samt information om, hvad vi tilbyder fra skolens side.

 

Det er jeres valg hvilken computer, I vil købe. Når det er sagt, er der et par ting, vi vil bede jer være opmærksomme på ift. skolebrug.

  • Vælg en computer med et godt batteri – gerne et som kan udskiftes, for det bliver ofte slidt før selve computeren.
  • Computeren skal kunne gå på nettet 
  • IPads med tastatur kan ikke gøre det ud for en computer – hverken ergonomisk eller hardware-mæssigt
  • Chromebooks og lignende kan ikke anbefales til skolebrug, fordi de ikke har en harddisk.

 

Vi tilbyder som skole mulighed for at downloade Office-pakken. Det kan I gøre her. På samme side kan I få hjælp til andre digitale løsninger på skolen, fx unilogin, Teams, etc.

 

Vær også opmærksomme på, at computeren skal oplades hjemme, så den er klar til skoledagens start. Dette mindsker antallet at ledninger, der ligger på kryds og tværs i klasselokalet. Det øger også levetiden på batteriet, at det ikke bliver opladt hele tiden, men kun når det er afladt under 20%.

 

 

Skole, skade, ansvar og forsikring – når dit barn medbringer privat elektronisk udstyr eller andre værdigenstande på skolen.

 

Mange elever har mobiltelefoner, bærbare computere eller andre værdifulde ting med i skole. Det giver sjældent problemer, men lige som i resten af samfundet sker det desværre, at ting går i stykker, at de forsvinder eller bliver stjålet.

Det er forældrenes egen indboforsikring eller elektronikforsikring, der skal dække, hvis uheldet er ude. Skolen har alene ansvaret overfor skolens egne ejendele, mens du har ansvaret overfor de ejendele, dit barn medbringer i skolen. Hvis dit barns skole handler forkert, og der sker en skade med dit barns ting, vurderer dit forsikringsselskab, om skolen er erstatningsansvarlig. Hvis skolen er erstatnings-ansvarlig er det dit forsikringsselskab, der varetager kommunikationen i forhold til skolen.

 

Her er nogle eksempler på skader, hvor det er familiens indboforsikring, der behandler skaden:

 

  1. Computer ryger på gulvet og går i stykker.

Hvis en iPad, smartphone eller bærbar computer ryger på gulvet i skolen, er der kun dækning, hvis forsikringen indeholder en særlig dækning for såkaldte ”pludselig skade”, eller hvis I har tegnet en elektronikforsikring for jeres elektroniske genstande. En ”pludselig opstået skade” er en skade, der sker uventet eller er opstået som følge af en pludselig hændelse. Betingelserne kan være meget forskellige fra selskab til selskab.

 

  1. Computer stjæles fra skoletasken eller klasselokalet.

Hvis dit barn mister en computer eller anden elektronik som følge af tyveri fra tasken dækker forsikringen, medmindre tasken er efterladt uden opsyn. I så fald kan der være tale om grov uagtsomhed. I sådanne tilfælde kan dækningen nedsættes eller bortfalde helt. Dette vil være en konkret vurdering. Hvis computeren er låst inde i et skab eller i et aflåst lokale, vil forsikringen dække tyveriet. Generelt kan skolerne ikke påtage sig at opbevare elevernes ting ved for eksempel at låse klasselokalerne. Vi anbefaler, at I lader jeres børns værdigenstande blive hjemme i det omfang, det er muligt. Dog tilbydes sikker opbevaring af bærbare computere for elever i 6.-9. klasse. I skal selv medbringe hængelås til skabet.

 

 

  1. Computer ødelægges af en kammerat.

Som udgangspunkt er der alene dækning, hvis ejeren af udstyret har tegnet en ”pludselig skade”-dækning/elektronikforsikring. Skader skal som udgangspunkt altid anmeldes til eget forsikringsselskab først. Hvis eksempelvis en computer ødelægges af en kammerat, kan denne dækkes via en ”pludselig skade”-dækning på indboforsikringen. Herefter vurderes det, om skaden er hændelig, uagtsom eller forsætlig. Er skaden hændelig (ikke gjort det med vilje, og ikke kan bebrejdes) dækker kammeratens forsikring som udgangspunkt ikke, da der ikke dækkes for hændelige skader. Ødelægger kammeraten udstyret på grund af tankeløshed (uagtsomhed), er der typisk dækning på kammeratens ansvarsforsikring, der er en del af personens indboforsikring. x