Praktiske forhold

Undervisning Der er mødepligt til al undervisning, herunder lejrskoler, ekskursioner samt til fælles arrangementer ifb. med emneuger / teaterforestillinger osv. Undervisningen starter kl. 8, hvor alle elever skal være på plads i morgensangslokalet.

Sygdom Ved sygdom skal forældrene melde afbud til skolens kontor i tidsrummet 7.45 – 8.15.

Forsikringsforhold Skolen har ikke tegnet ulykkesforsikring for eleverne. Det er således op til den enkelte familie at vurdere forsikringsbehovet. På rejser/lejrskoler til udlandet har skolen tegnet en rejseforsikring for elever og medarbejdere, som dækker ubegrænset for hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse. Endvidere dækkes sygdomsbehandling/hospitalsindlæggelse på rejser uden for Norden /EU. Sygdomsbehandling/hospitalsindlæggelse inden for Norden/EU er dækket jf. reglerne for det blå sygesikringskort. Privatansvarlig person- og tingskade er dækket med hhv. 10 og 5 millioner.