IT og digital dannelse

Læs mere om Digital dannelse på Viby Friskole. I kan downloade eller åbne dokumentet forneden.